Arias
Duos...
Óperas
Cantatas
Compositoras
Switch to English

Papel: Baldassarre (Baixo)

Compositor: Donizetti Gaetano

Ópera: La Favorita

Arias:

A tanto amor