Arias
Duos...
Óperas
Cantatas
Compositoras
Switch to English

Papel: Don Gherardo (Baixo)

Compositor: Donizetti Gaetano

Ópera: Torquato Tasso

Arias:

Io posposto ad un Torquato