Arias
Duos...
Óperas
Cantatas
Compositoras
Switch to English

Papel: Eleonora (Soprano)

Compositor: Donizetti Gaetano

Ópera: Torquato Tasso

Arias:

Io l' udía ne' suoi bei carmi