Arias
Duos...
Óperas
Cantatas
Compositoras
Switch to English

Papel: Otello (Tenor)

Compositor: Rossini Gioachino

Ópera: Otello

Arias:

Ah come mai non sentiAh! si per voi gia sento