Arias
Duos...
Óperas
Cantatas
Compositoras
Switch to English

Papel: Gernot (Baixo)

Compositor: Wagner Richard

Ópera: Die Feen

Arias:

War einst 'ne böse Hexe wol
War einst 'ne böse Hexe wol