Arias
Duos...
Óperas
Cantatas
Compositoras
Switch to English

Papel: Ortrud (Meio)

Compositor: Wagner Richard

Ópera: Lohengrin

Arias:

Entweihte Götter!

Duos...:

Du Armste kannst wohl nie ermessen
Entweihte Götter!Du Armste kannst wohl nie ermessen